Komisia zablokovala Španielom projekty

Bruselu došla trpezlivosť. Ak Madrid nesprehľadní nakladanie s eurofondami, budú nasledovať sankcie. Šancu na zlepšenie má do marca 2017.

Španielsko je pokladané za vzorný príklad v čerpaní peňazí zo štrukturálnych fondov. Investície využívalo najmä na budovanie a modernizáciu siete infraštruktúr. K rozhodnutiu zmraziť 1,122 miliardy eur Komisia pristúpila po tom, čo odhalila nezrovnalosti v nakladaní s prostriedkami v 22 z 23 operačných programov spolufinancovaných z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Tento fond financuje infraštruktúry, výskum a iniciatívy spojené s rozvojom dopravy, energetiky, ochranou životného prostredia.

KTO JE NA VINE

Na výsledky prešetrovania sa čaká pod dohľadom Bruselu. Problémom španielskeho modelu spravovania eurofondov je nedostatočná komplexnosť realizačného systému, v ktorom figurujú rozličné orgány na rôznej administratívnej úrovni. Hoci Brusel pripomína, že zablokovanie fondov patrí k prirodzeným kontrolným nástrojom aplikovaným na rôzne krajiny, v počte zmrazených projektov Španieli lámu rekordy. Komisia pristúpila k opatreniu po opodstatnených podozreniach z korupcie. Počas necelého roka majú Španieli identifikovať nezrovnalosti a previesť rozsiahly audit. K autonómiám, ktoré v Bruseli vzbudili podozrenia, patrí Madrid, Katalánsko, Melilla, Andalúzia a Kastília a León. V súčasnosti má spravovanie peňazí posúvaných cez Európsky fond regionálneho rozvoja v Španielsku na starosti pätnásť orgánov. Najostrejšiu kritiku za nedostatočnú kontrolu zožali ministerstvá ekonomiky, priemyslu a poľnohospodárstva a regionálne vlády.

AUDIT JE NEVYHNUTNÝ

Posledná výročná správa Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku, ktoré patrí k spravovateľom fondov, upozorňuje, že Španielsko je krajinou s najväčším objemom zablokovaných peňazí a pozastavených projektov. V júni 2015 Komisia vyslala do krajiny tím auditorov za účelom zváženia adekvátnosti a efektívnosti procesov na skorigovanie zistených nedostatkov. Ide najmä o technické záležitosti súvisiace s dokladovaním výdavkov a nejasné okolnosti, za akých dochádzalo ku získavaniu štátnych zákaziek. Inštitúciou s najvyššou zablokovanou sumou (483 miliónov eur) je Generálne riaditeľstvo pre technický a vedecký výskum, priamo podliehajúce ministerstvu ekonomiky. Spravuje operačné programy venované vedeckému výskumu, nákupu a inštalácii technického vybavenia a výstavbe centier. V tomto prípade došlo k zablokovaniu koncom roka 2014. Inštitúcia podala vyhlásenie, že na požiadanie Komisie musí dokladovať výdavky vynaložené v rámci štyroch až piatich tisícok projektov a „hoci ide o nízke výdavky, dokladovanie bude stáť veľa práce.“

ĎALŠIE KIKSY

Druhou inštitúciou s najväčšími restami je Inštitút pre poskytovanie úverov, zhodou okolností taktiež podliehajúci ministerstvu ekonomiky. Komisia mu zmrazila 261 miliónov eur najmä kvôli nedostatočnej dokumentácii skutočností, za akých boli vyplácané kredity v línii pre financovanie firiem s inovátorským podnikateľským zámerom. Momentálne tento inštitút hľadá vlastné cesty pre poskytovanie úverov. Ministerstvo daní, spravujúce eurofondy, uisťuje, že nedostatky sú bežným sprievodným javom pri získavaní a vyplácaní peňazí zo spoločných fondov a keďže Španielsko je najväčším poberateľom a financuje najviac projektov je samozrejmé, že v celom mechanizme má zainteresovaných najviac inštitúcií. Ministerstvo upozornilo, že v novom programovom období 2014-2020 došlo k racionalizácii systému spravovania peňazí z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a namiesto sto päťdesiatich organizácií je v celom procese zainteresovaných iba dvanásť. Bruselom kritizované nedostatky ministerstvo pokladá výlučne za technickú záležitosť vyžadujúcu skompletizovanie výdavkov, a akékoľvek podozrenia z podvodu, či nelegálnej činnosti, popiera. Tieto vyjadrenia však nekorešpondujú s realitou, spočívajúcou v tisíckach súdnych procesov s bývalými štátnymi a regionálnymi predstaviteľmi, ktorí štátne zákazky masovo odklepávali vyvoleným. Napokon, po júnovej návšteve auditorského tímu z Bruselu a následnom doručení správy, zostáva jej presný obsah stále neznámy.

Dana Miháliková

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...