Unie prohloubí spolupráci s východem Afriky

Rada Evropské unie v polovině června schválila podpis a prozatímní provádění dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Východoafrickým společenstvím. Východoafrické společenství zahrnuje Burundi, Keňu, Rwandu, Tanzanii a Ugandu. Osmadvacítka například na dovážené zboží z této části afrického kontinentu nebude uvalovat clo.

Země Východoafrického společenství do EU vyváží především kávu, řezané květiny, čaj, tabák, ryby a zeleninu. Do členských států Unie za rok průměrně dovezou Burunďané, Keňané, Rwanďané, Tanzánci a Uganďané zboží v hodnotě vyšší než dvě miliardy eur. Osmadvacítka za loňský rok dovezla do těchto států zboží v celkové hodnotě čtyři miliardy eur. Z exportních produktů z Unie do východní Afriky dominují produkty strojního průmyslu, auta a farmaceutické produkty. „Dohody o hospodářském partnerství mají posílit regionální integraci a hospodářský rozvoj v afrických, karibských a tichomořských zemích,“ stojí v oficiálním prohlášení Rady EU.

LEPŠÍ PŘÍSTUP NA TRH

Smlouva o obchodu poskytne partnerům ze zemí Východoafrického společenství lepší přístup na trh EU. Tyto dohody zejména nabízí příležitosti na trhu se zemědělskými produkty a zvláštní kapitola s východoafrickými zeměmi ošetřuje oblast rybolovu. Nové podmínky hospodářského partnerství nahradí předchozí režim přístupu na trh u zboží jednostranných preferencí pro africké země. Unie neuvalí na výrobky ze zemí Východoafrického společenství clo.

Země Východoafrického společenství se rozléhají na ploše přes dva miliony kilometrů čtverečních a žije v nich téměř 160 milionů lidí. Oficiálním jazykem společenství je angličtina. V dubnu letošního roku podepsal přístupovou smlouvu Jižní Súdán, v současnosti čeká na její ratifikaci a definitivní začlenění do společenství.

Text obchodních smluv byl přijat Radou Evropské unie a zkontrolován unijními právníky. V současnosti čeká na schválení Evropským parlamentem. Ratifikace by se měla uskutečnit v říjnu letošního roku, dohoda vstoupí oficiálně v platnost dnem ratifikace.

POMOC AFRICE

Společný přístup EU vůči Africe určuje tzv. Dohoda z Cotonu. Osmadvacítka je stále nejdůležitějším dárcem zemím afrického kontinentu. Nejdůležitějším nástrojem rozvojové spolupráce je Evropský rozvojový fond (ERF), který není součástí společného rozpočtu EU. Finanční prostředky vyčleněné na ERF v letech 2008–2013 dosáhly částky 22,7 miliard eur. V červnu 2013 schválila Evropská unie pro rozvojovou spolupráci v období 2014–2020 31,5 miliard eur. Jedenáctý ERF bude mít rozpočet ve výši 29,1 miliard eur. 

První pokusy o ustanovení Východoafrického společenství se uskutečnily už v roce 1967. Křehká smlouva však vydržela pouhých deset let. Současnou podobu získal svazek Ugandy, Tanzánie, Rwandy, Keni a Burundi v červnu 2000. Celní unii si státy východní Afriky dohodly v roce 2005, od roku 2010 je v platnosti. V listopadu 2013 podepsaly státy protokol o zřízení měnové unie, cílem Východoafrického společenství je postupné spojení těchto zemí do federace. Současným předsedou společenství je prezident Tanzánie John Magufuli.

Lukáš Zitka

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...