Komise přidělila miliardy na dopravu. Dojde i na Česko

Doprava v Evropě se dočká velké finanční injekce. Evropská komise totiž představila seznam vybraných 195 dopravních projektů, na které z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) vyčlenila 6,7 miliardy eur. Od těchto investic si slibuje uvolnění dalších veřejných a soukromých zdrojů spolufinancování ve výši necelých deseti miliard eur.

„Investice v celkové výši 9,6 miliardy eur by mohly v evropské ekonomice do roku 2030 vytvořit až sto tisíc pracovních míst. Jsem ráda, že financování obdrží i oblast západního Balkánu, takže se jeho dopravní infrastruktura přiblíží infrastruktuře EU,“ vyjádřila se komisařka pro dopravu Violeta Bulcová. Česká republika by na své projekty měla dostat více než půl miliardy eur.

Nástroj pro propojení Evropy je program, který je zaměřený na poskytování finanční pomoci ze strany EU na transevropské sítě. Podpora se zaměřuje na oblast dopravy, telekomunikace a energie. V dopravě CEF podporuje investice do nové dopravní infrastruktury, případně její obnovy nebo modernizace. Zaměřuje se především na přeshraniční úseky a odstraňování úzkých míst i chybějících úseků hlavní a globální sítě TEN-T. CEF se soustředí například i na financování systémů řízení dopravy. Právě pro dopravu ve všech členských státech v období 2014 až 2020 Evropská unie vyhradila více než dvacet čtyři miliard eur. Z této částky bylo přes jedenáct miliard eur převedeno z Fondu soudržnosti. Členské státy, které mají nárok čerpat podporu z tohoto fondu, obdrží až 85 % finančních prostředků, které se Komise rozhodla investovat do schválených dopravních projektů.

SCHVÁLENÍ JE ÚSPĚCH

Státy Evropské unie od listopadu loňského roku v druhé výzvě k předkládání návrhu v programu CEF přišly s celkem 406 způsobilými návrhy projektů. Celková požadovaná částka financování z EU činila dvanáct a půl miliardy eur, čímž však převýšila vyčleněnou částku. Komise proto vybrala 195 projektů, které mají z hlediska propojení celé EU největší přidanou hodnotu, a zároveň zaručí jejich rovnoměrné geografické rozložení i vyvážené zastoupení jednotlivých druhů dopravy. Ani Česká republika v tomto případě nepřišla zkrátka. Komise vybrala celkem dvacet šest dopravních projektů, na které ČR získá 589,1 milionů eur. „Schválení našich žádostí ve druhé výzvě CEF považujeme za velký úspěch. Schválena totiž byla většina žádostí, které naši rezortní investoři podali,“ řekl Evropským novinám tiskový mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. „Realizaci staveb a přípravných prací pro projekty v rámci hlavní sítě TEN-T s vysokým podílem zdrojů EU tak už nic nebrání. Nyní bude klíčové projektové řízení těchto schválených projektů a průběžná komunikace s Evropskou komisí,“ dodal tiskový mluvčí.

KOMISE ROZHODNE KONCEM ČERVENCE

Mezi projekty, které se Komisi zalíbily, patří například modernizace úseku Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov. Praha je totiž důležitým uzlem, který však v mezinárodní železniční dopravě představuje zúžené místo. Projekt tak navrhuje rekonstrukci, která by měla zvýšit kapacitu i bezpečnost. Dalším z dvaceti šesti schválených projektů je zavedení evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) na úseku Přerov – Česká Třebová o celkové délce 108 kilometrů. ETCS je součástí evropského systému řízení železniční dopravy (ERTMS), který přispívá ke spolehlivosti a bezpečnosti železničního systému. Vedle toho se Komise rozhodla podpořit také například modernizaci železniční trati Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou nebo rozšíření odpočívadla Střechov na padesátém druhém kilometru dálnice D1.

Navrhované rozhodnutí o financování musí nyní formálně schválit Koordinační výbor Nástroje pro propojení Evropy, který se sejde 8. července. Přijetí rozhodnutí ze strany Komise se očekává na konci letošního července. Jednotlivé grantové dohody poté vypracuje Výkonná agentura pro inovace a sítě. K jejich podpisu předkladateli projektů dojde ve druhé polovině tohoto roku. Karolína Frýdová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...