Krajští silničáři potvrdili spolupráci s pardubickou univerzitou

 

Spolupráci v oblasti podpory vzdělávání, v prezentační a publikační činnosti i vědecko-výzkumné oblasti oficiálně navázala Správa a údržba silnic Pardubického kraje s Dopravní fakultou Jana Pernera. Pardubická univerzita a krajští silničáři tak veřejně deklarují zájem na oboustranné spolupráci a podpoře partnerských vztahů.

„Spolupráce mezi Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Univerzitou Pardubice existuje již několik let, ale teprve nyní dostává písemnou formu. Předmětem smlouvy je poskytování vzájemné podpory a také vzájemná koordinace řešení úkolů a projektů na obou stranách,“ prozrazuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Pardubice jsou centrem dopravy, dopravním uzlem České republiky. Kříží se nám tu všechny druhy dopravy a byli bychom sami proti sobě, kdybychom nedokázali využít potenciál spolupráce s tak vynikající školou, jakou je Dopravní fakulta Jana Pernera,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. „Dnes deklarujeme naši spolupráci na oficiální úrovni a náš zájem na jejím prohlubování,“ přidává se děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Ivo Drahotský.

Smlouva zahrnuje tři oblasti, ve kterých chtějí oba subjekty spolupracovat. V první řadě se jedná o podporu a rozvoj vzdělávacích činností, a to nejen formou exkurzí, odborných stáží či praxí studentů, ale třeba i podílem na bakalářských, diplomových či disertačních pracích. „Naše organizace umožní studentům Dopravní fakulty Jana Pernera nahlédnout pod pokličku přímo v praxi. Domnívám se, že to bude oboustranně výhodné. Studenti poznají skutečnou práci a nám třeba pomohou díky svému novému pohledu objevit třeba i novou metodu či technologii,“ uvádí jeden z příkladů spolupráce Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Právě tato krajská organizace je v České republice tahounem v testování a využívání nových technologií v práci silničářů.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje a univerzita chtějí spolupracovat také v oblasti přípravy výstav, konferencí a prezentací a také odborných publikací. Vzájemně se budou podporovat i ve vědecko-výzkumné oblasti, zejména při řešení grantových, vědeckých, výzkumných a rozvojových projektů.

Historie Dopravní fakulty Jana Pernera sahá do roku 1992, kdy v rámci tehdejší Vysoké školy chemicko-technologické vznikla Katedra dopravy. Jako Dopravní fakulta Jana Pernera existuje od 1. dubna 1993. Představuje pokračování tradice založené Českým vysokým učením v Praze, Vysokou školou železniční Praha a Vysokou školou dopravy a spojů v Žilině. Navazuje tak na tradici první inženýrské školy ve střední Evropě – Stavovskou inženýrskou školu v Praze, která byla založena už v roce 1707. Dopravní fakulta Jana Pernera má multidisciplinární charakter obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření. Vychovává odborníky pro dopravní společnosti a podniky, výrobní a stavební firmy, výzkumné a projektové organizace i státní správu a školství.

PR

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...