Premiér Sobotka diskutoval s německými investory

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se na pozvání velvyslance Spolkové republiky Německo zúčastnil 3. března 2016 pracovního oběda s představiteli německých společností, které působí v České republice.

 

Diskuse premiéra s německými investory se zaměřila především na systém investičních pobídek v ČR, aktuální ekonomickou situaci a výhled pro letošní rok či priority české vlády v oblasti infrastrukturních projektů.

Dalším tématem diskuse bylo také strategické partnerství v podobě probíhajícího česko-německého strategického dialogu. Ten se soustředí mimo jiné na prohloubení a podporu spolupráce v obchodně-ekonomické oblasti, profesní vzdělávání či zavádění principů Průmyslu 4.0 do české ekonomiky. Jedním z témat strategického dialogu je také spolupráce ve vědě a výzkumu s důrazem na aplikaci v podnikatelském sektoru.

Rozvoj česko-německé obchodní spolupráce bude rovněž jedním z hlavních témat pracovní cesty premiéra Bohuslava Sobotky v Bavorsku, která proběhne 10. a 11. března 2016.

Spolková republika Německo je dlouhodobě nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, který se aktuálně podílí 29,4 procenty na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu. SRN je největším odbytištěm zboží vyrobeného v ČR. Ze Spolkové republiky Německo do ČR míří také nejvíce přímých zahraničních investic. V letech 1993 – 2014 investovaly německé firmy v ČR celkem 19,5 mld. EUR, což představuje podíl 21,9 procent všech zahraničních investic v ČR.

Zdroj: Úřad vlády ČR

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...