Predvolebné obdobie finišuje

Do akej miery vplýva marketing na úspešné zvolenie tej - ktorej politickej strany? Na Slovensku sa húfne začínajú diskusie s lídrami strán o parlamentných voľbách, ktoré nás čakajú piateho marca. Vládu si budeme zostavovať po Nežnej revolúcií deviaty krát. Z toho vyplýva, že nerozhodnutí oprávnení voliči, ktorých je takmer štyri a pol milióna, majú na výber spomedzi dvadsiatich troch subjektov už iba pár dní. Volebné moratórium okresal zákon o volebnej kampani na lehotu štyridsať osem hodín pred vhadzovaním obálok do schránky. Dovtedy sa logicky musia skončiť všetky debaty a prieskumy. Zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov bude zakázané štvrnásť dní pred dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.

Vo verejnoprávnom RTVS sa po vzore predvlaňajších prezidentských volieb chystajú dve série diškurzov. Podľa zákona RTVS bude mať každý kandidát za svoju stranu vyhradených desať hodín. Pod túto dĺžku spadá vysielanie v rozhlase i v televízií, čiže dovedna dvadsaťšesť minút a päť sekúnd. Informáciu vylíčil šéf spravodajstva RTVS Lukáš Diko. Meračom časového priestoru a vymedzených hraníc bude digitálny časomer, ako potvrdil Lukáš Diko.

V prvej fáze dostanú predstavitelia strán možnosť diskutovať v rozhlase, pričom Rádio Slovensko bude debaty vysielať od deväťtnásteho do dvadsiatehosiedmeho februára desať minút pred pol jednou každý deň okrem nedele. Počas tej je, ako sa vyjadril generálny riaditeľ Václav Mika pri televíznych prijímačoch asi o dvadsaťpäť percent viac divákov ako cez pracovné dni. V každom vydaní budú diskutovať tri strany, okrem jednej diskusie so zástupcami dvoch strán. Prime-time v televízií využije Jednotka na druhé kolo diskusií, pričom simultánne vysielanie bude i na Rádiu Slovensko.

Pre RTVS zhmotňujú predvolebné prieskumy agentúry Median a Focus. Od ich výsledného zrátania v mesiacoch január a február sa bude odvíjať i nasadenie do záverečnej debaty.

DIŠKURZY V SÚKROMNÝCH TELEVÍZIACH

Súkromná televízia Markíza poskytuje diškurzy s predstaviteľmi strán tiež svojským spôsobom. Štrnásteho februára odvysielala prvú debatu z celkových piatich. Stretli sa v nej lídri preferenčne najslabších politických strán - Priama demokracia, Koalícia spoločne za Slovensko, Maďarská kresťanskodemokratická strana, Vzdor - strana práce, Odvaha - Veľká národná a prorurská koalícia.

Ďalšie štyri diskusie Markíza naplánovala na víkendy - vždy v sobotu a v nedeľu. Ako objasnil PR manažér televízie Markízy Lukáš Kočišek: „V politických diskusiách bude vyhradený rovnocenný priestor pre všetkých lídrov kandidujúcich strán.“

Jednu početnú politickú diskusiu z historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave plánuje spravodajská televízia TA3. V televíznych prijímačoch bude k vzhliadnutiu v nedeľu dvadsiateho ôsmeho februára so začiatkom približne o jedenástej hodine. Ako avizovala PR manažérka televízie Martina Mečiarová: „V prvej časti sa stretnú predstavitelia strán Smer-SD, Most-Híd, KDH, #Sieť a SNS.“ Následne sa uskutoční diskusia predstaviteľov strán, ktoré sú v prieskumoch verejnej mienky na ďalších pozíciách. Vzhľadom na technické, časové a personálne možnosti TA3 boli podľa Mečiarovej zoznamy pozvaných diskutujúcich zúžené na predstaviteľov politických strán, ktoré sa v prieskumoch verejnej mienky dlhodobo umiestňujú na najvyšších pozíciách.

NOVÉ VOLEBNÉ ZÁKONY

Tohtoročné parlamentné voľby budú mať v niečom aj prvenstvo. Zavádzajú sa do praxe totiž nové volebné zákony. TASR o tom informoval Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR. Týkajú sa nielen unifikácie základných pravidiel pre všetky druhy volieb, ale i vedenia volebnej kampane a zabezpečenia väčšej transparentnosti financovania politických strán a ich volebných kampaní. Má vzniknúť Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Presadila sa ako jedna z najrelevantnejších zmien. Inštitúcia bude nezávislým orgánom na kontrolu financovania politických strán a politických hnutí, riadenia volieb a zisťovania ich výsledkov.

Úprava hlasovacích lístkov sa stmelí - realizovať sa bude „krúžkovanie“. Oznámenie o čase a mieste konania volieb sa bude doručovať systémom jednej zásielky do domácnosti - čiže nie každému voličovi. Zavádza sa i možnosť vyhotovenia zápisníc okrskových volebných komisií v elektronickej forme. Po novom sa upravuje odkladanie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov do osobitnej schránky, ktorá musí byť zapečatená, aby sa manipulácií s nimi zabránilo.

ŠTYRI KRÚŽKY

Tlačový odbor MV SR aj pripomenul, že hlasovací lístok bude platný i v prípade, ak ho volič odovzdá natrhnutý, zašpinený alebo pokreslený. Musí byť predovšetkým zjavné, ako človek hlasoval. Buď ho treba vložiť do obálky bez úprav, alebo zakrúžkovať preferovaných kandidátov z listiny určitej strany. Najvyšší povolený počet sú štyri preferenčné krúžky. Do hlasovacej obálky nie je povinné vložiť akýkoľvek lístok. Smieme ju odovzdať i prázdnu. Hoci takto nikomu nedáme hlas, zvýšime volebnú účasť. „Ak nevložíte žiaden lístok, zvýši sa percento účasti vo voľbách, avšak hlas, keďže ste ho nikomu nedali, sa nedá započítať,“ znie stanovisko rezortu vnútra, ktorý však upriamuje pozornosť na ešte jednu aktivitu. Ide o vyhnutiu sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu vo výške tridsaťtri eur. Nepoužité alebo zle upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých, prípadne nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Petra Vörösová

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...