Příprava Dopravního uzlu Pardubice stále pokračuje

Už v devatenáctém století, kdy železniční projektant Jan Perner přivedl do města na soutoku Labe a Chrudimky první vlaky, Pardubice vědí, jak významná je dopravní cesta pro rozvoj území. Jejich umístění prakticky uprostřed republiky nahrává velkému rozvojovému dopravnímu projektu, kterým je Dopravní uzel Pardubice. Jeho kontury se stávají stále ostřejšími a mílovými kroky se blížíme definitivnímu potvrzení přízviska Pardubic jako hlavního města dopravy.

 

Projekt Dopravní uzel Pardubice, se kterým se nejenom obyvatelé města mohou seznámit prostřednictvím putovní výstavy, počítá s propojením čtyř základních druhů dopravy - silniční, železniční, letecké a vodní. „Aktuálně jsme ukončili expertní činnost, konkrétně byly zpracovány veškeré studie. Ta poslední měla rozptýlit obavy z přetížení některých křižovatek v Pardubicích v důsledku přemístění dopravy na silnici vedoucí od Globusu na Semtín,“ přiblížil současný postup projektu Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která je odborným garantem.

Nyní se tak může rozjet zajišťování finančních prostředků pro projektové dokumentace na jednotlivé stavby, které umožní v Pardubicích propojit všechny druhy dopravy.

DOPRAVNÍ UZEL ZNAMENÁ ROZVOJ

Podle náměstka hejtmana Pardubického kraje Michala Kortyše má město Pardubice bohatou rozvojovou historii a má zejména velký rozvojový potenciál. „Kvalitní dopravní spojení přináší rozvoj podnikatelského prostředí a s tím spojené pracovní příležitosti,“ uvedl náměstek Kortyš. Ten je velkým zastáncem projektu Dopravního uzlu. „Důležité je z této koncepce neuhnout, Pardubice jsou přirozenou křižovatkou dopravy.“

CO JE A CO ZBÝVÁ

O tom, že se Pardubice stanou v poměrně blízké budoucnosti multimodálním centrem, se už nedá pochybovat. Řada potřebných částí projektu je už hotová, například kapacitní silnice kolem továrny Paramo. „Na dalších stavbách se už pracuje, to je například dopravní obslužnost areálu Foxconn, další jsou pak krátce před spuštěním, což je třeba rekonstrukce železničního dopravního uzlu v Pardubicích,“ doplnil náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš. Nejdéle bude pochopitelně trvat příprava zapojení lodní dopravy na Labi. I tak se podle náměstka hejtmana dá předpokládat, že Dopravní uzel Pardubice by se mohl stát realitou před koncem desetiletí.

FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍHO UZLU

Každý vlastník majetku, který bude součástí Dopravního uzlu Pardubice, bude zajišťovat financování potřebných kroků. „My takto budeme hledat finanční prostředky na projektové dokumentace na rekonstrukce našich spádových silnic do přístavu, k veřejnému logistickému centru a k letišti,“ vypočítal ředitel krajských silničářů Miroslav Němec. „Bude se samozřejmě řešit i doprava v klidu jako jsou parkoviště, cyklostezky nebo místní komunikace.“ Na státu a jeho orgánech bude řešení otázky státní dopravní infrastruktury zapojené do Dopravního uzlu Pardubice, tedy silnic a zejména železnice a vodní cesty po Labi. Miroslav Němec se zároveň domnívá, že by mělo být vyvinuto úsilí získat pro Pardubice nákladní leteckou dopravu. „Dobudování cargo by mohlo přivést pardubické letiště k větší jistotě, než je jen současná osobní letecká přeprava,“ konstatoval Němec.

PR

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...