Kraj na mostu ušetří desítky milionů, stát má koncem ledna

Čilý stavební ruch panuje od října v jižní části Brandýsa nad Orlicí. Dělníci a stavební technika tady budou pracovat až do konce ledna příštího roku, kdy mají dokončit mostní provizorium, které překlene samotnou řeku Orlici i přilehlý náhon. Stane se tak řešením nevyhovující situace, kdy doprava využívá stávající most, který je na hraně svojí životnosti. Vzhledem k tomu, že mostní provizorium platí Správa železnic, pro kterou je to vyvolaná investice v rámci rekonstrukčních prací železničního koridoru, ušetří toto řešení Pardubickému kraji významnou finanční částku.

 

„Stávající soumostí, neboť se jedná o most přes řeku Orlici a navazující most přes náhon, je ve velmi špatném technickém stavu,“ konstatuje 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš. „Naši silničáři dokonce museli proto, aby byla zachována dopravní obslužnost, provést odlehčení těchto mostů odstraněním balastních vrstev a výměnou některých jeho příčných a podélných prvků.“ Včasným zásahem získalo soumostí v Brandýse dalších několik let životnosti navíc. Ovšem definitivní řešení pro čtyřicetimetrovou, respektive desetimetrovou, nýtovanou ocelovou konstrukci z přelomu 19. a 20. století to rozhodně nebylo. „V současné době se zásahem prodloužená životnost konstrukce v nynější podobě blíží ke svému závěru,“ potvrzuje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÁ SPOJNICE

Před Pardubickým krajem tak stála otázka, jak problematickou situaci řešit. Odpovědí na ní ale nebylo trvale omezit na mosty dopravním značením vjezd těžších vozidel. Jedná se totiž o příjezdovou komunikaci od Oucmanic, navíc v těsném sousedství řeky stojí závod společnosti C.I.E.B Kahovec. „Most je životně důležitou spojnicí firmy jak se zákazníky a dodavateli, tak i s městem samotným,“ uvedl už před časem jednatel firmy Jiří Mikala. „Uzavření mostu by mělo nedozírné následky pro plynulý chod firmy a bylo by pro nás velkou komplikací.“ Skutečnost, že most je pro dopravu zásadní, potvrdil i starosta města Petr Řehák: „Je to jediná přímá příjezdová cesta do Brandýsa od Oucmanic a Svatého Jiří. V současné době autobusy město objíždí směrem na Choceň.“

 NA PROVIZORIUM SILNIČÁŘI PŘIPRAVILI PROJEKT

Případná kompletní rekonstrukce obou mostů by znamenala zároveň připravit dočasné řešení, které by i v době uzavření soumostí umožnilo provoz vozidel na silnici III/3155. Správa a údržba silnic Pardubického kraje proto už před časem připravila projekt mostního provizoria. Podle něj začalo právě nyní v říjnu dočasné, a možná i trvalé, řešení toho, jak přes řeku dostat těžká vozidla, vznikat. Samospráva Pardubického kraje přitom ale nemusí sahat do vlastní pokladny. „Vzhledem k tomu, že Správa železnic chystá stavební práce na přilehlém železničním uzlu Brandýs nad Orlicí, domluvili se naši silničáři na tom, že využije náš projekt, podle kterého postaví na vlastní náklady mostní provizorium,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Provizorium má stát do konce ledna příštího roku a jeho parametry umožní provoz nákladních vozidel, která budou navážet materiál potřebný pro železniční stavbu. „Správa železnice přistoupila ke stavbě těchto provizorií, které jsou z našeho pohledu i řešením dlouhodobějším k tomu, abychom sehnali finanční prostředky a doprojektovali definitivní most, bude-li vůbec potřeba,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec, podle kterého praxe může ukázat, že i přes svůj název jsou provizoria pro provoz dostatečná. „Takové řešení by určitě nebylo nic nového, mostní provizorium ve Valech sloužilo od konce čtyřicátých let, jako příklad dalších můžu uvést mostní provizorium v Mněticích, kde vedle přemostění slouží i jako zpomalovač dopravy před vjezdem do obce a občané jsou s tím velmi spokojeni.“ Výhodou řešení v Brandýse nad Orlicí je to, že po skončení prací na železnici přejde provizorium do majetku Pardubického kraje.

ZÍSKAT KRAJ MŮŽE I JINDE

 I v budoucnu může Pardubický kraj získat tím, že stát bude mít oprávněný důvod investovat do některé důležité stavby. Ukázalo se to třeba i na letos otevřeném mostu přes Labe ve Valech na Přeloučsku, kde se kraj finančně připojil k investici státu a jeho podíl rozhodl o tom, že se nad řekou klene konstrukce umožňující proplouvat v budoucnu i velkým lodím. To je nezbytný předpoklad ke zdárnému zesplavnění Labe až do Pardubic a dalšímu posunutí projektu Dopravního uzlu Pardubice. Něco podobného se nyní rýsuje v nedalekých Řečanech nad Labem. Zdejší spojení obou labských břehů má své nejlepší doby dávno za sebou. „Už se rozjela jednání s Ředitelstvím vodních cest, Státním fondem dopravní infrastruktury a ministerstvem dopravy o tom, že bychom tady zopakovali úspěšný projekt z Valů,“ prozradil 1. náměstek hejtmana Kortyš. Je reálná šance, že by v Řečanech Pardubický kraj při financování pouze rozdílové částky získal nové přemostění, které by umožnilo maximální kapacitu jak silniční, tak i vodní dopravy.

PR

 

Aktuální číslo

Inzerce v Evropských novinách

Spolupracujte s námi a inzerujte v tištěném i webovém vydání.

Více info zde.

Rozhovory

stating

Evropské instituce

  • Evropský účetní dvůr

    Zatímco v minulých číslech Evropských novin jsme se zaměřili hned na dvě významné soudní instituce, tentokrát se v naší pravidelné rubrice podíváme do světa financí. V našem hledáčku je totiž...

    Číst dál...